Coöperatief Kapitalisme

Waar gaat het heen met onze economie? Moeten we ons zorgen maken over stagnerende economische groei, kwetsbare financiële markten en onzekerheid op de arbeidsmarkt? Of moeten we juist onze zegeningen tellen? We hebben tenslotte nog steeds een breed gedeelde welvaart. Op welke manier kan de financiële sector dienstbaar worden aan de reële economie? En hoe werken we aan een arbeidsmarkt waar ieders talenten tot bloei kunnen komen? Het is in ieder geval duidelijk dat de economie voor een aantal uitdagingen staat. 

In het onderzoeksproject van Teunis Brand staat de vraag centraal hoe de economie toekomstbestendig kan worden en hoe een economie eruit ziet waarin christelijk-sociale waarden centraal staan.

Onderzoeker

  • Het onderzoeksproject ‘dienstbare economie' valt onder het onderzoeksprogramma ‘christelijk-sociaal 2030’. Teunis Brand was als onderzoeker voor dit project werkzaam voor het Wetenschappelijk Instituut. Tegenwoordig doet hij promotieonderzoek aan de Wageningen Universiteit. 

V.l.n.r: Arjo Klamer, Carola Schouten, Teunis Brand

Bestel 'Coöperatief Kapitalisme'