Democratiedebat

Groen

Het decembernummer van ons blad Groen staat geheel in het teken van de democratie. Naar aanleiding van die uitgave gaan we graag met u en met Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, over dit thema in gesprek. 

Sprekers

  • Stieneke van der Graaf is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie

  • Mirjam Kosten is eindredacteur van Groen

  • Flora Lagerwerf-Vergunst was lid van de Commissie Parlementair Stelsel en was van 2007 tot 2011 senator voor de ChristenUnie

  • Kars Veling was directeur ProDemos, en is medeauteur van het rapport Het publieke belang van politieke partijen.