Cursus Bijbel en Politiek


Theologen over christelijke politiek

Hoewel de uitslag van de verkiezingen in september 2012 natuurlijk nog open is, zal het een spannende dag voor de christelijke politiek in Nederland worden. Hoe aantrekkelijk zullen christelijke partijen blijken te zijn? Zal de ontkerkelijking van Nederland opnieuw zichtbaar worden in een verkleining van de christelijke partijen? 
Of is er meer aan de hand? Zien christenen zelf eigenlijk nog redenen om te stemmen op een christelijke partij? Hoe kun je de uitdaging voor christenen in de huidige samenleving omschrijven? Is die beperkt tot de sfeer van de kerk of ook politiek en maatschappelijk?  Wat zegt de bijbel daar over?

Het denken over deze vragen vindt plaats bij een politieke partij als de ChristenUnie, maar ook op universiteiten. Theologen onderzoeken Schrift, traditie en de werkelijkheid om verheldering en richting aan te brengen. In de winter van 2010/2011 heeft het WI van de ChristenUnie samen met wetenschappers van verschillende universiteiten onder de vlag van AKZ+ een collegeserie rond politiek en theologie opgezet. Die was zo succesvol dat de cursus volgeboekt was. Vandaar dat we in de herfst van 2012 dezelfde collegeserie in licht aangepaste en uitgebreide versie nogmaals aanbieden. Dit keer niet in het midden van het land, maar op een noordelijke locatie.


Programma

In zes avonden wordt grondig nagedacht over uitgangspunten en geschiedenis van christelijke politiek, vanzelfsprekend met veel ruimte voor discussie.

1 oktober : dr. A.L.Th. de Bruijne - Inleiding
Hoogleraar Ethiek en Spiritualiteit aan de TU Kampen

Inleidend college over de begrippen ‘overheid’, ‘politiek’ en ‘post-christelijk’. Hoe komt het dat juist vanuit theologische hoek vragen over christelijke politiek worden gesteld? Wat wordt eigenlijk bedoeld met de term post-christendom en hoe komen we dat in Nederland tegen?

15 oktober : dr. K. van Bekkum - Oude Testament
Universitair docent Oude Testament aan de TU Kampen

Wat kunnen we in de christelijke politiek met de tien geboden of het oudtestamentische spreken over gerechtigheid? In de politieke theologie is een discussie gaande over de vraag wat het betekent dat de Bijbelse nadruk op christelijk burgerschap wortelt in het Oude Testament. Besproken wordt de verhouding tussen God en de aardse machten en de betekenis van de wet in de huidige samenleving.

29 oktober: drs. R.T. van Mulligen - Christelijke politiek vanaf WOII
Promovendus kerkgeschiedenis aan de VU Amsterdam

In dit college wordt de vraag naar christelijke politiek vanuit historisch oogpunt benaderd. De geschiedenis van de christelijke politiek in Nederland na WOII staat centraal en de vraagstellingen die daarbij opkomen als het gaat om ontzuiling, secularisering en reacties op die processen van christelijke zijde.

12 november: dr. G.C. den Hertog - Nieuwe Testament
Hoogleraar Ethiek aan de TU Apeldoorn

Vanuit psalm 72 trekken we in dit college lijnen naar het Nieuwe Testament. We kijken uitvoerig naar Romeinen 13 en Openbaring 13. Ook wordt de discussie rond Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer over christelijke politiek in de 20e eeuw behandeld.

26 november: dr. A.L.Th. de Bruijne - Actuele discussies
Hoogleraar Ethiek en Spiritualiteit aan de TU Kampen

In dit college wordt nagegaan welke benaderingen er vandaag bestaan van de relatie tussen kerk, christen en politiek. Een eigen benadering wordt voorgesteld die beïnvloed is door drie denkers: Kuyper, Hauerwas en O’Donovan. In het licht daarvan worden enkele actuele kwesties verhelderd, zoals de scheiding van de machten, de huidige crisis met betrekking tot representatie in het democratisch model, de manier van publiek argumenteren, de publieke taak van de kerk en het eigene van politiek, christelijke politieke actie en de waarde van christelijke partijvorming, en de mogelijkheden en grenzen van het politieke compromis.

3 december: mr. drs. G.J. Spijker en drs. ir. R. Nijhoff - Theologie en praktijk 
Directeur a.i. en beleidsmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut

Op deze laatste avond gaan we na wat de implicaties zijn van het gedachtegoed in deze cursus voor de bestaande politieke praktijk. Deze avond is niet alleen zeer geschikt voor raadsleden en beleidsmakers, maar ook voor de burger die nadenkt over haar / zijn haar stemgedrag en maatschappelijke participatie. 


Locatie, tijd en kosten

Plaats: Assen
Tijd: 19.30-22.00 uur (incl. pauze)
Kosten: € 200,- (incl. digitale reader; tegen vergoeding is papieren reader verkrijgbaar)
Studenten: € 75,-
Informatie: neem contact op met de projectleider via informatie@akzplus.nl 
of 038-4471710

Klik hier voor aanmelding