Overzicht publicaties

Christelijk-sociaal 2030

- Willeke de Jager, Richting en Ruimte (november 2017)

- Ronald van Steden, Veiligheid in verbondenheid (juni 2017)

- Geert Jan Spijker en Carola Schouten, Rijnland Werkt. In gesprek met ondernemers (februari 2017)

- Jochem Westert, Met opgeheven hoofd. Naar een bijstand die bijstaat (april 2016)

- Teunis Brand, Cooperatief Kapitalisme. Werk, geld en groei in christelijk-sociaal perspectief (september 2015)

Geert Jan Spijker en Jet Weigand (red.) De school van de burger. Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving (2014) 

- Robert van Putten en Wouter Beekers Coöperatiemaatschappij. Solidariteit organiseren in de eenentwintigste eeuw  (2014)

- Wouter Beekers en Bernadette van den Berg (red.) Achter de schutting. Kansen na de decentralisaties (2013)

- Geert Jan Spijker, Stef Groenewoud e.a. Zorg met een hart (2013)

- Roel Kuiper, Dienstbare politiek (DVD-serie, 2011)

- Bob Goudzwaard en Peter Mulder, Crisistijd. Naar een andere waardering van markt en overheid (Groenlezing 2010)

- Simone Kennedy-Doornbos en Geert Jan Spijker, Samen de schouders eronder (2008, uitverkocht)

- Cors Visser, De kunst van het samenbrengen (Kort Commentaar 2006)

- Roel Kuiper en Cors Visser (red.), Over de schutting. Op weg naar nieuwe solidariteit (2005)

- Roel Kuiper, Dienstbare samenleving (2001, uitverkocht) en Dienstbare overheid (2003)

  

Vrijheid en geloof

Symposium rechtsstaat en vrijheid (bij het afscheid van André Rouvoet, 2011)

- Geert Jan Spijker, Vrijheid, een christelijk-sociaal pleidooi (DVD-serie, 2010)

Symposium religieuze vrijheid (met de Unie van Baptisten Gemeenten, 2012) 

- Maarten Vogelaar, Betutteling (Kort Commentaar 2008)

- Geert Jan Spijker, Een blad voor de mond (Kort Commentaar 2002)

  

Christenen en politiek

- Rob Nijhoff, Wat is wijsheid? (2016)

- Hans Burger, Geert Jan Spijker (red.), Open voor God. Charles Taylor en christen-zijn in een seculiere tijd (2014)

- Rob Nijhoff (red.), Volgers. Zestien christenen die onze wereld hebben veranderd, van Augustinus tot Bono (2012)

- Cursus Bijbel en politiek (met AKZ+, 2012)

- Symposium Botsing of verrijking? Katholieke en protestantse politieke visies ontmoeten elkaar (2012)

- Studentendebat ‘De toekomst van de christelijke politiek’ (2011)

Groenlezingen:

- Kars Veling, Ankers Los. Toekomst voor christelijke organisaties (2013)

- Egbert Schuurman, Christusbelijders: moed in de politiek (2011)

- André Rouvoet, Macht dienstbaar maken aan gerechtigheid. Over de Christenunie en regeringsverantwoordelijkheid (2009)

- James Kennedy, Verlicht Den Haag of verdacht geloof? Over de politieke grenzen van religie (2008)

- W.G. Rietkerk, Vreemdelingenschap en regeringsdeelname. Of: wat doen pelgrims op het pluche? (2007)

- G.C. den Hertog, Tegen de utopie - het Evangelie (2006)

- G.J. Schutte, Evangeliebelijders gevraagd - toen en nu (2003)

   

Waardevol leven

- Symposium Levensbeëindiging van pasgeborenen (bij het afscheid van Esmé Wiegman, 2013)

- Esmé Wiegman, Van levensbelang. Een agenda voor de bescherming van het ongeboren leven (Kort commentaar 2010)

   

Duurzaamheid

- Martine Vonk en Jacqueline Bloemhof (red.), Duurzaamheid. Kiezen voor kwaliteit (DVD-serie, 2011)

- Rob Nijhoff en Henk van den Berg (red.), Bioenergie, natuurlijk beter? (Kort Commentaar 2009)

- Koos van der Kolk en Henk Jochemsen, Naar beneden en weer terug (KC 2006)

- Jacob Jan Vreugdenhil en Henk van den Berg, Stroomlijnen, op weg naar duurzame energie (KC 2005)

- Jacob Jan Vreugdenhil, Eigen boontjes doppen (KC 2005)

- Henk van de Pol en Cors Visser, Eten en genen, een bredere toetsing (KC 2001)

   

Integratie en islam

- Gert-Jan Segers, Voorwaarden voor vrede. De komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland (2008)

- George Harinck, De tucht van de democratie. Over pluriformiteit en burgerschap (Groenlezing 2005)

- Meindert Fennema, Eimert van Middelkoop en Cors Visser. Integratie en verzuiling (Kort commentaar 2003)

  

Europa

- Sander Luitwieler, In verscheidenheid verenigd. Een positief-kritische visie op de Europese Unie (2013)

- Johan Graafland, De euro gewogen (2012)

- Sander Luitwieler, De ChristenUnie en het verdrag van Lissabon (Kort Commentaar 2008)

- Eimert van Middelkoop e.a., Een gemiste kans voor Europa (Kort Commentaar 2005)

- Jan Willem Sap, De oorsprong van de Europese grondwet (Groenlezing 2004)

- Benjamin Anker en Sander Luitwieler. Richting Europa: christelijk-staatkundige visie op de Europese Unie (2002)