Betutteling

Kort Commentaar 16: Betutteling

‘Betutteling’ was het buzzwoord van het afgelopen jaar. Althans bij de liberale oppositie. Het huidige kabinet, waar voor het eerst een uitgesproken christelijke partij als de ChristenUnie deel van uitmaakt, zou allerlei maatregelen nemen die burgers in hun individuele vrijheid beknotten.
Het rookverbod, het electronisch kinddossier, bezorgdheid over seksualisering; menig voornemen van dit kabinet en verschillende uitspraken van bewindspersonen hebben de betuttelingsmeter op de VVD-website verder doen stijgen. En het werd een beeld dat enigszins bleef hangen. Dit kabinet betuttelt.

De ChristenUnie doet niet aan een beeldenstorm en als Wetenschappelijk Instituut zijn we er niet om het ene buzzwoord te vervangen door het andere. We pakken het graag iets grondiger aan. Toen Maarten Vogelaar zich tijdelijk bij ons voegde, zijn we daarom de uitdaging aangegaan om te onderzoeken hoe deugdelijk de liberale beeldvorming eigenlijk is. Het mondde uit in Kort Commentaar 16.

Bestel nu: Kort Commentaar 16 - Betutteling

Product
Voorbeeld
KC 16 Betutteling
Maarten Vogelaar
Amersfoort, juni 2009

Kort Commentaar over de zin en onzin van de betuttelingskritiek op het huidige kabinetsbeleid.

7.5