Elke school een acceptatieplicht

Met de VVD aan kop is de discussie over bijzonder onderwijs weer terug. Na alle misstanden op scholen die aan hun leerlingen een maatschappijvisie opdringen die haaks staat op onze rechtsstaat moet het maar eens afgelopen zijn met die exclusiviteit van de ‘bijzondere’ status. Laten we in de wet vastleggen dat elke school een acceptatie- plicht heeft en het probleem is opgelost. Vanzelf verdwijnt dan mettertijd het bijzondere ervan.

Vanzelfsprekend komt er verweer. Wat blijft er van een bijzondere school over als de school zelf geen enkele zeggenschap meer heeft over wie mogen komen? Ook en misschien wel juist vanuit de christelijke gemeenschap, die overigens zelf ook erg divers is. Voor een grote

PC-scholengemeenschap in Rotterdam is acceptatieplicht van een totaal andere orde dan die van een ‘School met de Bijbel’ ergens in een kleine gemeenschap op de Biblebelt. Bij deze laatste is soms de luxe van een ruim aanbod aan leerlingen die op voorhand passend lijkt bij het bijzondere karakter van de school. Op plekken zelfs zo dat een bepaald kerkgenootschap het bijzondere ervan kenmerkt. En de vraag is maar of dat de bedoeling is.

Een acceptatieplicht die bijzonder scholen verplicht het gesprek te voeren met alle ouders die hun kind willen laten plaatsen vind ik heel wenselijk. Op voorhand de schooldeur dichtgooien vanwege je claim op identiteit is geen optie. Iedere Nederlander betaalt in zekere zin voor al het onderwijs en mag daar dus ook rechten aan ontlenen. Het bijzondere karakter van de school mag in dat gesprek wel aan de orde komen en elke school heeft de vrijheid om daarin aan te geven wat als waardevol en kenmerkend wordt ervaren voor de eigen identiteit. In een volwassen gesprek zal dan duidelijk worden of een ouder zich daaraan wel of niet wenst te conformeren.

Hier ligt huiswerk voor bijzondere scholen. Niet zelden wordt aan de identiteit maar beperkt invulling gegeven. Zijn christelijke scholen goed in staat om onder woorden te brengen wat hun bijzondere status zo bijzonder maakt? Blijft dat beperkt tot het verwijzen naar de statuten of de bijbel op het bureau van de juf? Of is er een bewuste inzet vanuit die identiteit op de manier waarop er naar kind en ontwikkeling wordt gekeken? Ik realiseer me ook dat er veel ouders zijn die vanuit een bepaald gemak kiezen voor een school in de buurt, maar dat is geen excuus voor afwijzing.

Bram Rebergen is directeur van Youth for Christ Nederland en adviseert organisaties over profilering van hun identiteit


Dit stuk over een acceptatieplicht voor scholen staat in de 'Ja, maar' in komende editie van Groen
. Mentko Nap, docent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is tegen een acceptatieplicht. U leest zijn reactie op dit stuk in het komende nummer
.  

Deze editie van 
Groen is vanaf eind december voor € 7,50 te koop in onze webshop en gratis voor onze donateurs. Word nu donateur vanaf € 3,- per maand en ontvang Groen viermaal per jaar gratis!